כיבוד הורים

כיבוד הורים וכיבוד הציבו"ר

שיחה בישיבת בין הזמנים של ישיבת בני צבי

כיבוד הורים לא ניתן למחילה. גם כשהאב אינו רוצה כבוד, הבן מצווה לכבדו. ציבו"ר - לא לפחד מלפגוש גם רשעים.

הרה"ג יעקב אריאל | כ"ג תמוז תש"ע