גיטין

הגבולות במצוות ישוב הארץ

מסכת גיטין: דפים ח', מג', סז', עו'

גבולות הארץ ניתנו בהבטחה לאברהם אבינו. בנוסף לגבולות אלו נתקדשה הארץ בשתי קדושות. ויש חילוק בין הקדושות: בגבול עולי מצרים הכיבוש מקדש. ואילו את גבול עולי בבל החזקה מקדשת, כלומר, הקדושה חלה על כל מקום שישבו בו יהודים בפועל.

הרה"ג יעקב אריאל | א' אייר התשס"א