עניינו של יום

ראשית צמיחת גאולתנו

מתחילת היווסדה של התנועה התרוצצו בה זרמים שונים ומגוונים. דומה שבדורנו הביאה ההתרוצצות למבוכה ואת התנועה לפרשת דרכים המחייבת בירור מחודש של הרעיון, כדי שהתנועה תמשיך לנוע לקראת ייעודה.

הרה"ג יעקב אריאל | תשס"א