מלאכות שבת

גרמא בשבת

מתוך יום העיון לקראת פסח בישיבת בית אל, תשע"א

מה דינה של עלוקה בשבת? דעת המג"א ואבן העוזר, האם יש מקום לחלק בדין גרמא בין נזיקין לשבת. בכל מלאכה יש הגדרות ייחודיות ולכן אי אפשר להקיש ממלאכה לחברתה, ומנזיקין לשבת.

הרה"ג יעקב אריאל | א' ניסן תשע"א