אסופות תשפ"ב - "ולעבדו בלבב שלם"

כיצד מברכין?

מתוך כנס "אסופות - ולעבדו בלבב שלם". מדוע מברכים ברכה ראשונה, נסיון הגמ' לימוד מדין תבואה וחימוד מחלה על פי המהרל.

הרה"ג יעקב אריאל | כ"ד אדר ב' תשפ"ב