בונים את הקומה הבאה

הלכה בהליכה

גליון 223

לעיתים קיימת הרגשה, והמציאות מוכיחה כי טיולים, בתי מלון וכדו' הוא מקום להתפרקות. אצל יהודים שומרי מצוות ההרגשה צריכה להיות שונה.

הרב אבשלום קציר | אדר א' תשע"א