התבוננות אמונית

מעלת התורה מדרכי האבות

אזכרה לרינה דידובסקי הי"ד

הברכה של יצחק "ראה ריח בני", הלימוד אצל שם ועבר והחלום בבית אל מלמדים אותנו על מעלת התורה והמצוות ועל הדבקות והשפע שהם מורידים. דברים לזכרה של רינה דידובסקי הי"ד מפי בנה, ישראל.

המקובל הרב יעקב עדס | ז' כסליו תשע"ב