האבילות על החורבן

מפני מה נחרב בית מקדשנו

הרב בן ציון מוצפי | כ"ב תמוז תשע"א