תפילות יום הכיפורים

מנהג אמירת שירי הייחוד בליל יום הכיפורים

מקורות בנושא המנהג לאמירת שיר היחוד בליל יום כיפור - מי חברם? מי התנגד לאמירתם? מי מחזק את אמירתם? מה המנהג בימינו? מדוע דווקא בליל יום כיפור?

הרב יואל ליברמן