שיעורים נוספים

מצוות חינוך

סוכה דף כח

מקור המצווה מהתורה או מדרבנן? מאיזה גיל חייבים בחינוך ומה הטעם בחומרת בית שמאי? האם החיוב על האב או על הבן? האם אפשר לתת לילד לימון במקום אתרוג?

הרב יאיר וסרטיל | תשרי תשע"ה