פנינה לסוכה - תשפג

סוכה - יציאה לגלות?!

פנינה לסוכה

מתוך סדרת 'פנינה לסוכה' - רעיון לכל יום בימי חג הסוכות (תשפ"ג).

הרב יאיר וסרטיל