שופטים

מינוי מלך – מצווה לכתחילה או היתר דיעבדי?

עדיף דמוקרטיה או דיקטטורה? (סנהדרין כ ע"ב)

עדיף דמוקרטיה או דיקטטורה? (סנהדרין כ ע"ב)

הרב יאיר וסרטיל | אייר התשע"ה