שיחות לפני הגירוש

היציאה מהפרטיות

יציאה מהפרטיות וענווה כלפי תהליך הגאולה. דברים שנאמרו בכנס "באמונה ננצח", כחיזוק כנגד תוכנית העקירה מגוש קטיף.

הרב אלישע וישליצקי זצ"ל | התשס"ה