האבילות על החורבן

איך עוברים מימי מצור לימי שמחה?

הרב מאיר גולדויכט | ב' אב תש"פ