הסוכה והלכותיה

ופרוש עלינו סוכת שלומך

הרב מאיר גולדויכט | תשס"ב