תזריע

טומאת בית הסתרים

שאלת הטומאה והטהרה תמיד הייתה בגדר מסתורין, והסברים רבים נאמרו בה. הרמב"ם, בפסקה לא מוכרת במורה נבוכים, מציע הסבר שרואה בה מענה חינוכי לתפיסות עבודה זרה נפוצות, שלפיהן הכוח המיני גדול מן האדם והפולחן לאל צריך לעסוק בו.

הרב יוחאי מקבילי | איר תשפ"ג