תשעה באב

סיפור לתשעה באב

מתוך "הרב שלומי מספר", ערוץ 7 - ילדודס

מתוך "הרב שלומי מספר", ערוץ 7 - ילדודס

הרב שלומי רוזנטל | ט' אב תשע"א