ענג שבת

"כי ירחק ממך המקום"

גליון מס' 1047

גליון מס' 1047

הרב שמואל רבינוביץ | אב תשע"א