ענינו של ראש השנה

מהות הדין בראש השנה וביום הכיפורים

שיעור בענייני תשובה

מהותו של הדין בראש השנה וביום הכיפורים לפי הרמב"ם, הרמב"ן, הרמח"ל וחכמי האמת.

הרב חיים איידלס | ו' תשרי תשע"ב