פרה

צריך עיון גדול

בעולם של רדיפה אחר מידע ושל סגידה למספרים, באה פרשת פרה ומחזירה את המיקוד לעבודה הרוחנית הפנימית

הרב ברוך אפרתי | תשע"ב