עניינו של יום

בין אבל לשמחה

מתגובתו של אהרן על מות בניו אפשר ללמוד כיצד מתייחסת התורה לסוגיית הסמיכות בין יום הזיכרון לחג העצמאות

הרב ברוך אפרתי | תשע"ג