י"ז בתמוז

הצום אינו על העבר

מתוך ישיבת בין הזמנים בישיבת בני צבי, בית אל

צום הרביעי צום החמישי וצום העשירי יהיו לששון ושמחה, וכעת- בית שני- הם צומות רשות ע"פ המצב חוץ מתשעה באב מדוע? והאם ימי צום שלא צמים בהם נחשבים ימי צום?

הרב מיכה הלוי | י"ז בתמוז