גיטין

מהי הסיבה שבגינה מותר לאדם לגרש את אשתו?

ביאור למשנה האחרונה במסכת גיטין

הרב מיכאל יומטוביאן | אלול תשע"ז