דיני כשרות

הפרשת חלה בסוגים שונים של קמחים ועיסות

מתוך "כנס נשים - הלכה למעשה" תשע"ב

מתוך "כנס נשים - הלכה למעשה" תשע"ב

הרב גבריאל קדוש | כ"ה אדר תשע"ב