כשרות

מיקרוגל והלכותיו

הסבר נרחב - השימוש בבשר וחלב, הכשרתו, צליית כבד ובישולי נוכרי בו.

הרב יצחק בן יוסף | ט"ו חשוון תשפ"ג