חודש ניסן

ברכת האילנות במציאויות השונות

מדוע מברכים? מתי, היכן ועוד

הרב יצחק בן יוסף | כ' אדר ב' תשפ"ב