נשא

יברכך ה' וישמרך- היבטים בברכת כוהנים

תפקידם של הכוהנים בברכת כוהנים ופירוש נפלא על הפסוקים של הברכה

הרב יצחק בן יוסף | י' סיוון תשפ"א