שיעורים נוספים בענין מלחמה

הנחת תפילין במלחמה.

הרב יצחק בן יוסף | חשוון תשפ"ד