שיחות ליום העצמאות

כיבוש טבריה וגשר דגניה בתש"ח

סיפורו האישי של מר ישראל ניר במלחמת התקומה

מר ישראל ניר לחם בתור פורץ במספר קרבות חשובים על יד גשר דגניה, בטבריה, בלביא (היום קיבוץ לביא) ואף בסיני.

מר ישראל ניר | ד' אייר תשע"ב