אדר

מורה נבוכים על-פי החסידות

גליון מס' 32

הקב"ה הוא המקור וההתחלה להתהוות, אך יחד עם זאת הוא נבדל מהותית מהבריאה * כיצד תיתכן השראת אלוקות במקום גשמי, ומהי "ידיעת השלילה"? * קטעים מתורת חב"ד העוסקים ב"מורה נבוכים"* עומק חדש ברוממות הא-ל מהעולם ובנוכחותו בו, בו-זמנית .

הרב אברהם אלאשוילי | אדר תשע"ב