הכיסופים והבית השלישי

בניית המקדש בזמן הזה

יום עיון במכון המקדש- לקראת קרבן פסח

לפי שהוציא עצמו מן הכלל - מבניית המקדש.

הרב ישראל אריאל | ר"ח ניסן תשס"ח