אמור

למסור את הנפש בחיים

הקב"ה מצפה לראות דווקא את אלו המקדשים את שמו בחייהם, ולא במותם, ובכך מביאים לתחיית ישראל

הרב ישראל אריאל | איר תשע"ב