שיחות ליום ירושלים

הברכה שהתגשמה ב'יום ירושלים'

המשימה שקיבלתי בעת שחרור ירושלים והניצחון המוחץ במלחמה מופיעים במפורש בפרשה * למה ויתרנו על ההישגים הללו?

הרב ישראל אריאל | איר תשע"ב