מעמד הר סיני ומתן תורה

סיני עדיף

הרב דניאל שילה | איר תשע"ח