קידוש השם

קידוש השם

דברי הרמב"ם על מצוות קידוש השם

מצוות עשה לקדש השם לעומת האיסור לחללו. מסירות הנפש גם במקום שאין לדבר פירסום. מסירות הנפש בתקופות הקשות ביותר, והניצחון על היוונים ע"י קידוש השם. מתוך האזכרה לר' אשר וסרטיל ז"ל

הרה"ג אביגדור נבנצל | ט' כסליו תש"ע