בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
71 שיעורים
  undefined
  36 דק'
  ערפילי טוהר

  יצירה חדשה עם חיבור למקורות

  קובץ ב, פסקאות שס - שסא

  האופן שבו צריך לחדש בדברי תורה: להתחבר באופן חזק למסורת ולמקורות, ומתוך כך לגלות את החידוש המיוחד שיש בכל אחד במפגש עם התורה.

  הרב משה חביב | יא אייר התש"פ
  undefined
  45 דק'
  ערפילי טוהר

  מעלת האמונה והתום שבילדות

  קובץ ב, פסקאות שנ"ח- ש"ס

  לילדים יש אמונה טבעית שצריך לשמר גם בבגרות. מטרת החינוך היא לפתח את הגרעין הטוב שכבר קיים. יש זמנים שטובים ללימוד ואיסוף מידע, לעומת זמנים שבהם יש חידושים והברקות.

  הרב משה חביב | כ"ו ניסן התש"פ
  undefined
  46 דק'
  ערפילי טוהר

  הצער מירידת העולם- טוב או רע?

  קובץ ב, פסקאות שמב, שמה-שמז

  צריך להאמין ביכולות, ולפעמים לא להתחשב במה יעזור לאחרים, וזה הכי יועיל לעולם. הלימוד העיוני מתוך צימאון לדבר ה'- מוליד צימאון לעניינים הרוחניים יותר. יש דכאות הלב של הצדיקים שהיא טובה, ויש קדרות שהיא רעה, כמו המתאוננים. השאלה מאיפה זה מגיע, והאם זה מחזק או מחליש. המחשבה היא עיקר החיים, היא משפיעה על הכל.

  הרב משה חביב | כ"ב שבט תש"פ
  undefined
  43 דק'
  ערפילי טוהר

  מקום הפרט בעבודת הכלל

  קובץ ב, פסקאות שלט-שמב

  לאהבה העצמית יש מקום אם היא באה מתוך עומק הדעת וטהרת הרצון. האדם צריך להיות טוב בעצמו, בשביל הכלל. בדרך כלל העולם מתקדם בדרך של השתלשלות ותהליכים, אבל היכולת הא-להית אינה מוגבלת ויכולות להיות קפיצות, במיוחד בדור הגאולה. העבודה של הצדיקים עצומה, וכל סטיה פוגעת בכל הדרגות. יש דרגות שהתוכן הפנימי אצל אנשים שונים הוא דומה, אבל מתגלה בהופעות שונות. המגמה היא תיקון העולם, אבל כל אחד צריך שגם הלבוש הרוחני יהיה הכי גדול שהוא יכול.

  הרב משה חביב | ט"ו שבט תש"פ
  undefined
  37 דק'
  ערפילי טוהר

  פעולת הצער והיראה בנפש

  קובץ ב, פסקאות ש"ל - של"ד

  *הצער של הגדולים נגרם כי לא מספיק יוצאים אל הפועל לי רצונם. צריך להתחבר לתכלית ולהתבונן על התהליך. *לפעמים יש יראה לא מוגדרת מדבר חדש, צריך למוד מאיפה זה מגיע בפנימיות. *צריך כל הזמן להתבונן מתוך מה שיודע על כל דבר ומתוך זה יגיע להכרה פנימית.

  הרב משה חביב | א' שבט תש"פ
  undefined
  34 דק'
  ערפילי טוהר

  הגדלות שבתוך הקטנות

  קובץ ב, פסקאות שכה, שכח-שלא

  המהות הגדולה נמצאת בכל חלק באדם בצורה תרכיזית, וזה נותן שמחה גדולה. על ידי הענוה זה מתגלה, ואילו הגאוה שוברת את המבנה ומכניסה לתהליך של הידרדרות. התשובה- לחזור לעצמיות. ישנו פער בין הצימאון העצום לכלים, ומי שמצטער זה אומר שהוא מחובר אז צריך לשמוח. המשיגים הגדולים יודעים איך הדברים פועלים, אבל בצער גדול שלא משיגים את המקור. צריך לחבר את המקור והפרטים.

  הרב משה חביב | ט"ז טבת תש"פ
  undefined
  42 דק'
  ערפילי טוהר

  מעלת הרצון, פעולתו ותיקונו

  קובץ ב, פסקאות שכג- שכד

  הרצון והדעת משפיעים זה על זה, ויחד יכולים להעלות ניצוצות ולהביאם להשלמתם. הרצון משפיע על העמל והעמל על הרצון, ועל ידי העמל בבחירה יכולה להתוסף סגולה. כשאין רצון- זה הכי גרוע, ולא מנצלים את הכחות ויורדים. כדי לתקן צריך אורה של תורה בשלימות, וגבורת הדעת כדי שהתורה תופיע. מי שמרומם- מתרומם. כאב לב בתפילה בא מחוסר אמונה בפעולתה האמיתית. צריך להבין שזה המסלול, וכך הקב"ה קבע בעולם. רק על ידי תפילה מגיע שפע שלא מסתלק.

  הרב משה חביב | ט' טבת תש"פ
  undefined
  30 דק'
  ערפילי טוהר

  המיוחדות בתורת ישראל על פני חכמת הגויים

  קובץ ב, פסקאות שכ - שכ"א

  הרב מתאר את האכזבה שיכולה להיות מכך שאדם מוצא בספרי חכמי הגויים את דברי רבותינו בשפה ברורה ובהירה אף יותר מהרבנים שלנו. אך הרב אומר שהגויים תופסים מסרים ברורים שלא יונקים מהאין סוף, ולכן קל להלביש אותם במילים, אך אם הם היו מציצים לעומק ולאושר של האינסוף - הם היו נאלמים דומיה. גם כאשר מתמקדים בפרטים והם נראים בהירים יותר מהכללים המעורפלים - רואים את הפרטים בצורה מטושטשת שלא יונקת מהאור האינסופי.

  הרב משה חביב | ד' טבת תש"פ
  undefined
  39 דק'
  ערפילי טוהר

  האמונה העליונה מגדילה את האדם

  קובץ ב, פסקאות שיב, שיז

  המוזיקה היא באמת דבר עמוק וקשור לקודש. ככל שהאוזן כרויה והאדם מתעלה הוא שומע את השיר הא-להי מתוך החיים. במבט ראשון נראה שהאמונה מקטינה את האדם, זה באמונה קטנה. אמונה גדולה הופכת את האדם למנהיג והוא משפיע אפילו על האור הא-להי. לאמונה הזו אפשר להגיע רק על ידי הרצון, העצמיות. אחדות החיים האמיתית- האדם עם הא-להות- מגיעה על ידי מכאובים, אבל בסוף האור נהיה שלם יותר.

  הרב משה חביב | כ"ז חשון תש"פ
  undefined
  54 דק'
  ערפילי טוהר

  המחשבה הרזית וההשכלה האנושית

  קובץ ב, פסקאות שי-שיא

  המחשבה הרזית במבט ראשון מרגישה חונקת ולוקחת את היציבות בארץ. אבל בהתבוננות אמתית, היא הופכת את הארץ להרבה יותר משמעותית, וכל דבר נהיה גדול, וגם ההווה מקבל משמעות גדולה. ההשכלה האנושית נראית טובה ומקורקעת, אבל יש לה חסרון גדול, היא חיצונית ולא מגיעה למהות. יש לה מקום אם היא מבינה שהיא חלק, חוליה בשרשרת, אחרת- יש התנשאות וגאוה והיא מעיקה על הגילוי הא-להי.

  הרב משה חביב | כ' חשון תש"פ
  undefined
  36 דק'
  ערפילי טוהר

  האם הקודש סותר את הטבע?

  ערפילי טוהר,קובץ ב, פסקה שט

  באמת הקודש משפיע על הטבע והטבע מגלה את הקודש. אמנם תוך כדי נסיון הקדש להתקרב אל הטבע הוא עלול להיפגע ולהתלכלך. הטבע מתנגד לקודש הרגיל כי הוא צורר אותו בגלוי או באופן פנימי, ויש מלחמה שאף אחד לא מנצח. מי שמצליח אלו הצדיקים שמעל הקדש הרגיל שמתוך המלחמה הזו מתגדלים ומביאים לתיקון העולם.

  הרב משה חביב | יג מר-חשון ה'תש"פ
  undefined
  36 דק'
  ערפילי טוהר

  מעלת הקישור לכלל ישראל

  ערפילי טוהר,קובץ ב, פסקאות שה, שח

  הנשמה הישראלית שורה בצדיקים שקשורים לאומה, טהורים. צריך את כל הצדדים של הקישור לאומה, אבל התורה בראש. מי שלא קשור לאומה נמצא בסכנה. התכלית- גילוי הצד הפנימי. כשהוא מתגלה יש קפיצות. בשביל התמודדות שלימה לתיקון שלם צריך את כל חלקי התורה, כל התכונות, ובשביל זה צריך להתכלל עם כל כלל ישראל.

  הרב משה חביב | ו' מר-חשון ה'תש"פ
  undefined
  46 דק'
  ערפילי טוהר

  התעסקות בפרט מתוך הכלל

  ערפילי טוהר,קובץ ב, פסקאות שב - שג

  באומות לאחר התפלגותן אין השפעות רוחניות שלא דרך האומה. בכנסת ישראל יש כח באומה וככל שמתבטל אליה יש כח רוחני, וגם החידושים הפרטיים מתוך כנסת ישראל. בכל יציאה יש ירידה, אבל בעצם היא עליה. כך רעיונות רוחניים של עם ישראל הגיעו לגויים בצורה לא נכונה, אבל העלו אותם. השלימות צריכה להיות מהשורש עד הפרטים ולא לותר על שום צד, רק כך יש הסתכלות שלימה. זה נכון גם בהבנת התורה.

  הרב משה חביב | כ"ד אלול ה'תשע"ט
  undefined
  51 דק'
  ערפילי טוהר

  העלאת הטוב מתוך הרע ותיקונו

  ערפילי טוהר,קובץ ב, פסקאות רצט-ש

  בכל עליה והתקדמות יש סכנות ומפריעים, ובעיקר הגאוה, וההתמודדות על ידי ענוה והתבטלות. ברמה יותר גבוהה צריך לתפוס את נקודת הטוב בתוך הגאוה הזו ולהחזיר אותה למקורה, גאותן של ישראל, גאות ה'. ככל שנמצא יותר גבוה יכול להעלות דברים יותר נמוכים, וזו מידת הדין, הגבורה, וזו הענוה האמיתית- לא לותר על שום דבר. רוב בני האדם מסתכלים מלמטה למעלה- הנהגה על פי הנסיון בעולם, אבל יש צדיקים בני עליה שמסתכלים מהשורש על העולם, מלמעלה למטה, וצריך את שניהם.

  הרב משה חביב | ט' אלול ה'תשע"ט
  undefined
  34 דק'
  ערפילי טוהר

  הצללים בדברים הגדולים ותיקונם

  ערפילי טוהר,קובץ ב, פסקאות רצז-רצט

  הכח הפועל הוא הכח הפנימי ותמיד יותר חזק מהדבר הנפעל, ועל ידו מגלים את הנשמה הפנימית. אדם גדול גם הדברים הפתאומיים אצלו גדולים. ככל שדבר גדול יותר כך יש בו צללים ולכן רוח הקודש מופיע מעורב בצחצוחי טומאה, וצריך לתקן על ידי השכל העליון. אדם עניו יכול להיות רגוע בעליה הרוחנית, אבל הגאוה היא סכנה בעליה. הנקמה זה אמת ועומק החסד זה האמת.

  הרב משה חביב | ב' אלול ה'תשע"ט
  undefined
  31 דק'
  ערפילי טוהר

  השתלבות הכלל והפרט

  ערפילי טוהר,קובץ ב, פסקאות רצג-רצד

  על ידי השכל והידיעה שהאדם יודע שהוא רוצה לרצות, הוא יכול לחזור לרצון אחרי החטא. אמנם זה קשה וצריך לזה הרבה בגרות וכח. הכלל והפרט לא סותרים, צריך לשלב ביניהם בצורה שהאדם יודע את מעלתו ולכן דואג לכלל. בטחון עצמי בלי טיפת אנכיות.

  הרב משה חביב | ד' אב ה'תשע"ט
  undefined
  47 דק'
  ערפילי טוהר

  האמונה התמימה ובירור האמונה

  ערפילי טוהר,קובץ ב, פסקאות רפז-רצא

  השכל הוא כח עצום והכרחי להשתמש בו בבירור האמונה, אחרת מתעוררת אכזריות. הכרחי לחבר את העולמות שלמעלה ולמטה, את השאיפה והמעשה. ההתאמה של המעשים עם הדעות וההרגשות שייכת לישראל. בישראל גם הגוף יותר עליון וכך יכולים להשפיע הלאה גם בדברים גשמיים, אבל צריך לזכור את המקור. הכישרון של ישראל זה הנבואה, מתוך הקרבה לה'. צריך בטחון עצמי, לראות שאנו מתקדמים ופועלים. אמנם לפעמים להיפך, חושבים שמתקנים דברים גדולים וזה דמיון, האדם צריך לדעת את מקומו. בניית אמונה על גבי האמונה התמימה, אבל לא במקומה.

  הרב משה חביב | כ"ו תמוז ה'תשע"ט
  undefined
  47 דק'
  ערפילי טוהר

  מהו תפקיד ההפכים בעולם?

  ערפילי טוהר,קובץ ב, פסקאות רעח-רפב

  יש חוש מיוחד בישראל להכיר את הקדושה ולהבחין בה, ויותר בצדיקים. מי שיש לו את זה מלא בטחון. דברים שנראים דומים, אבל מתקוטטים אחד עם השני, באמת משלימים ומגדילים זה את זה. יש שלא בשלים להבין את זה, וזה יכול לבלבל אותם, והם צריכים להישאר איפה שהם נמצאים. זה עניין יעקב אבינו והמשכו יוסף הצדיק. עניין זה מתגלה יותר בארץ ישראל, וזו צפיית הגאולה. גדלות האדם מצד צלם א-להים שבו, והקטנות מצד החומר. צריך לעבוד את ה' מתוך שניהם יחד. הכח המעשי נוצר בפירוד, בנסירה. וזה קורה לפעמים אצל אנשים גדולים כדי לזכות את הרבים.

  הרב משה חביב | כ' תמוז ה'תשע"ט
  undefined
  16 דק'
  ערפילי טוהר

  היחס בין חול לקודש ובין טומאה לטהרה

  ערפילי טוהר,קובץ ב, פסקאות רע"א - רע"ז

  הפכים משלימים אחד את השני, הרע הוא כדי לדרבן את הטוב, הוא לא טוב בעצמו, אבל מההעדר תצא מהויה. הקודש מתגלה בקדושה, חול זה לא סתם קדושה , אבל טומאה סותרת טהרה.

  הרב משה חביב | י"ב תמוז ה'תשע"ט
  undefined
  34 דק'
  ערפילי טוהר

  התקדמות מהלך העולם- בכל דבר

  ערפילי טוהר,קובץ ב, פסקאות רסח-ער

  גילוי החיים בעולם ממשיך והעולם מתקדם גם כשאנחנו לא רואים. הדברים שנראים רעים, בסופו של דבר גם גורמים לטוב ושייכים למהלך ההתקדמות. הכל מגיע מהאחד וחוזר לאחדות. גם לפסולת יש חיים ותפקיד. כל החמצה מתבררת והופכת בעצמה לחלק מההתקדמות. האדם נכנס בתוך המהלך ולא רואה אותו בשלמותו, ולכן רואה עלמא דפירודא. צריך לראות הכל באחדות.

  הרב משה חביב | ה' תמוז ה'תשע"ט
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il