פנינה לסוכה - תשפג

זמן שמחתנו

פנינה לסוכה

מתוך סדרת 'פנינה לסוכה' - רעיון לכל יום בימי חג הסוכות (תשפ"ג).

הרב משה חביב