שופטים

שֹׁפְטִים וְשֹׁטְרִים תִּתֶּן לְךָ

ציווי נתינת שופטים ושוטרים ע"מ ושפטו את העם משפט צדק, מלך במשפט יעמיד ארץ, זקניך ושופטיך מכריזים : "ידנו לא שפכה את הדם הזה", מחלוקת בבלי \ירושלמי ועניינה המהותי: בבלי- לא חיסרנו דבר מצורך גופו, ירושלמי- לא העלמנו עין מתקון החברה והמצב האוניברסלי, חובה על מיגור השפ"ד מוטלת על האדם, שופך דם האדם באדם דמו ישפך.

הרב אייל עין דור | אלול תשע"ב