הלכות בין אדם לחברו

אלימות מילולית באספקלריה של חז"ל

הרב משה פנחס ליפשיץ | תשע"ד