בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
38 שיעורים
  undefined
  1:07
  סוגיות עיוניות בספר ישעיהו

  כיסא, היכל, עשן

  פרק ו'

  כדי לגשת לפרק ו' ולנסות להבין את שפתו של הנביא, אנו ניגשים לסמלים, אובייקטים, בפרק, מחפשים להם איזכורים בתנ"ך ומציירים את הפרק. פרק ו' מגיע על רקע הפסגה הרוחנית והגשמית במלכות עוזיהו שנשברת עם רצונו של עוזיהו להקטיר קטורת. ישעיהו רואה לראשונה בחייו את הפרדוכס שאיתו רק הנביא יכול להיפגש, מצד אחד ה' הוא 'קדוש קדוש קדוש' -מובדל, ומצד שני 'מלוא כל הארץ כבודו'. איך מורידים את דבר ה' המרומם לעולם החומר. השיעור מכניס אותנו לתוך הפרק ומפשט אותו להבנה פשוטה שלנו.

  הרב ניר טיבי | ט"ז אייר התשע"ט
  undefined
  36 דק'
  סוגיות עיוניות בספר ישעיהו

  איך ניגשים לספר ישעיהו?

  הקדמה לספר ופרק ו'

  ספר ישעיהו - מוגדר בגמרא כ'כולו נחמה', האמנם? ישעיהו לא כתב את ספרו, קבוצה של דמויות קיבצו את נבואותיו, מה זה אומר? כדי להבין נבואה צריך להבין את השפה של הנביא, את הנביא עצמו ואת התקופה של הנבואה. מה הרקע לנבואתו הראשונה של ישעיהו ואיך בכלל מתחילים להבין אותה?

  הרב ניר טיבי | ט' אייר התשע"ט
  undefined
  46 דק'
  שיעורים באגדות חז"ל

  מגאולת פורים לגאולת פסח

  שיעורים באגדות חז"ל- מגילה ו.

  *הקשר שבין חודש אדר לחודש ניסן. *קבלת התורה בע"פ בפורים. *אסתר כמשל לתורה וחסד. *פורים בהופעה בתוך החשיכה. *הביטוי של האהבה של נעשה ונשמע. *דברי חיזוק בכתיבת חיבורים וחידושים בתורה.

  הרב ניר טיבי | י"ח אדר תשע"ז
  undefined
  48 דק'
  שיעורים באגדות חז"ל

  תחת הנעצוץ ותחת הסירפד

  שיעורים באגדות חז"ל- מגילה

  הקשר של הדרשה לתענית. דרישת הפסוק דרשו ה' בהמצאו. הקשר לחורבן בית המקדש. המן כסמל לעבודה זרה ושתי כסמל לחורבן הבית.

  הרב ניר טיבי | ד' אדר תשע"ז
  undefined
  41 דק'
  שיעורים באגדות חז"ל

  כיסא מלכותו- כיסאו של אחשורוש

  שיעורים באגדות חז"ל- מגילה י'

  *ביאור עניינו של כיסא שלמה *מעבר הכסא לאחשוורוש *אי היכולת של אחשוורש לשבת על כיסא שלמה *הכסא של המן *בקשתו של המן להסיר את ההנהגה האלוקית *היחס בין המן לעמלק *עניינה של ושתי *מלכות ה' המתגלב בהנהגה הטבעית במלכות הגויים.

  הרב ניר טיבי | כ"ז שבט תשע"ז
  undefined
  39 דק'
  שיעורים באגדות חז"ל

  "קם רבא ושחט לרב זירא"

  שיעורים באגדות חז"ל- מגילה ז:

  "קם רבא ושחט לרב זירא" הסבר כללי בשיטות הראשונים בשתיית יין בפורים, הסבר במהותו של היין ביחס לחטא נדב ואביהוא, ביאור הגמרא ע"פ דרישת שמותם של רבה ורב זירא, חשיפת הנקודה הפנימית בפורים.

  הרב ניר טיבי | י"ט שבט תשע"ז
  undefined
  54 דק'
  שיעורים באגדות חז"ל

  חיטה מן אילן- עבודת ט"ו בשבט

  שיעורים באגדות חז"ל- ברכות מ.

  יש דיון בגמרא על מה היה עץ הדעת טוב ורע שממנו אכלו אדם וחווה הרב סרק את הטוב והרע שבכל פרי ולימד אותנו מסר חשוב שבכל דבר בחיים יש שפע של טוב אבל צריך לקחת הכל במידה אחרת יש חזה תולדות שליליות.

  הרב ניר טיבי | י"ב שבט תשע"ז
  undefined
  43 דק'
  שיעורים באגדות חז"ל

  "כל דעביד רחמנא לטב עביד"- סיפורו של ר' עקיבא

  שיעורים באגדות חז"ל- ברכות ס:

  הדרך, הנר, התרנגול והחמור, מה עומד מאחורי סיפורו של ר' עביקא? קשיים גשמיים וגם רוחניים ובכולם רחמנא לטב עביד.

  הרב ניר טיבי | כ"ז טבת תשע"ז
  undefined
  42 דק'
  שיעורים באגדות חז"ל

  "המאריך והמקצר בתפילתו"

  שיעורים באגדות חז"ל- ברכות כ"ח

  שיעורים באגדות חז"ל- ברכות כ"ח

  הרב ניר טיבי | י"ג טבת תשע"ז
  undefined
  46 דק'
  שיעורים באגדות חז"ל

  מעשה בתלמיד אחד שבא לפני ר' יהושע ורבן גמליאל

  שיעורים באגדות חז"ל

  שיעורים באגדות חז"ל

  הרב ניר טיבי | ו' טבת תשע"ז
  undefined
  45 דק'
  שיעורים באגדות חז"ל

  מהות מחלוקת ר' יהושע ור"ג - מקום הפרט והכלל

  שיעורים באגדות חז"ל

  ישנם שני שיטות של גדולי הדור ר' יהושע ור"ג, לכל אורך המגרש ניתן לראות נקודות שמצביעות על הכלליות ועל השמירה על כל הציבור.

  הרב ניר טיבי | י"ח כסלו תשע"ז
  undefined
  49 דק'
  שיעורים באגדות חז"ל

  מעשה בתלמיד אחד שבא לפני ר' יהושע ורבן גמליאל

  שיעורים באגדות חז"ל

  מאבק בין שתי רוחות תורניים. ר' יהושע מורה הלכה באופן אחד ורשב"ג מורה הלכה באופן אחר.

  הרב ניר טיבי | כסלו תשע"ז
  undefined
  שיעורים באגדות חז"ל

  מעשה הגדולים - תפילת הדרך

  שיעורים באגדות חז"ל

  שיעורים באגדות חז"ל

  הרב ניר טיבי | חשוון תשע"ז
  undefined
  49 דק'
  שיעורים באגדות חז"ל

  רחמים שימותו מחלוקת רבי מאיר וברוריה

  שיעורים באגדות חז"ל

  שיעורים באגדות חז"ל

  הרב ניר טיבי | כ"ט חשוון תשע"ז
  undefined
  49 דק'
  שיעורים באגדות חז"ל

  "לא נביא אנוכי ולא בן נביא"

  שיעורים באגדות חז"ל

  מעלת העבד לאור דמותו של רבי חנינא בן דוסא.

  הרב ניר טיבי | כ"ב חשוון תשע"ז
  undefined
  46 דק'
  שיעורים באגדות חז"ל

  "נחש כרוך על עקבו"- חלק ב'

  שיעורים באגדות חז"ל

  שיעורים באגדות חז"ל

  הרב ניר טיבי | ט"ו חשוון תשע"ז
  undefined
  46 דק'
  שיעורים באגדות חז"ל

  "נחש כרוך על עקבו"- חלק א'

  שיעורים באגדות חז"ל

  שיעורים באגדות חז"ל

  הרב ניר טיבי | ח' חשוון תשע"ז
  undefined
  1:03
  ספר יונה

  ההשגחה הפרטית בבריחת יונה

  דרכי חז"ל במקרא - ספר יונה (3)

  סיפור ירידת יונה לברוח תרשישה, הסערה, דברי רב החובל, וזריקתו לים - סיפור מלא השגחה פרטית בכל רגע ורגע - תוך שימת לב לפרטים הקטנים המגלים דברים גדולים.

  הרב ניר טיבי | כ"ז אלול התשע"ד
  undefined
  1:03
  ספר יונה

  יונה בגלות

  דרכי חז"ל במקרא - ספר יונה (2)

  מי היא נינווה העיר הגדולה? מהו פשעה הגדול ומה פתאום נשלח אליה נביא? לאחר שעונים על זה, מבינים לפתע בחדות את ההתנגדות הגדולה של יונה לשליחותו - הוא ממאן להתחיל את הגלות מלפני ה'.

  הרב ניר טיבי | כ"א אלול התשע"ד
  undefined
  55 דק'
  ספר יונה

  פתיחה לספר יונה - מזבולון או מאשר

  דרכי חז"ל במקרא - ספר יונה (1)

  הקדמה: ללמוד את המקרא כמו שלמדו חז"ל, ולגלות מה מסתתר מעל פני השטח. מיהו יונה הנביא? מהו הקשר בינו ובין אליהו, ומה זה אומר? ומה בעצם אכפת לי מאיזה שבט הוא? סקירת יחסו של יונה לעמו ולאלוקיו - אב או בן, דין או רחמים.

  הרב ניר טיבי | י"ג אלול התשע"ד
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il