מבצע "צוק איתן"

התוועדות לימי "צוק איתן" ובין המצרים

מתוך ישיבת בין הזמנים בישיבת בני צבי, בית אל

עניינה של העיר עזה, כח האחדות ואהבה, עניין הנקמה. המקום ממנו צריכים לנבוע קיום המצוות וההליכה בדרך ה'.

הרב דוד אמיתי | ט"ו תמוז התשע"ד