הלכות פורים

מתנות לאביונים - כפייה ונתינה על ידי אחר

אם אפשר לתת מתנות לאביונים בשביל אחר? בגדר נתינת אדם עבור חבירו, בעל עבור אישתו וחינוך קטנים במצווה.

הרב יהודה רוט | י"ב אדר ב' התשע"ד