הרב מרדכי אליהו

איש הקנאות והשלום

מתוך אזכרת 30 להרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל, היכל יעקב

Powered by EDUCASTING ISRAEL, 052.8991764

הרה"ג שלמה דיכובסקי | כ"ה תמוז תש"ע