חמדת הדף היומי

שכירות מגוי בזמן הזה

הרב טוביה בר אילן | איר תשע"ג