הפצת יהדות

מבוא - קירוב לבבות וקירוב רחוקים

במדור זה יובאו מגוון שיעורים והרצאות בנושא קירוב לבבות וקירוב רחוקים, מהמשימות הבוערות בדורינו. השיעורים עוסקים בגישות עקרוניות ובכלים מעשיים.

תלמידי ישיבת בית אל | תשס"ו