הלכה יומית

הלכות ברכת האילנות

בית מדרש ג. אסף | ניסן תשע"ד