הלכה יומית

הסבה ומצוות סיפור יציאת מצרים לנשים

בית מדרש ג. אסף | אדר ב תשע"ו