הלכה יומית

תערובת פירות שביעית בפירות רגילים

בית מדרש ג. אסף | טבת תשע"ה