הלכות שבועות

הלכות ומנהגים לחג השבועות

בית מדרש ג. אסף | איר תשע"ז