הרמב"ם

הרמב"ם כפוסק אידאלי

מתוך יום עיון בתושב"ע, מכון לנדר, התשס"ח

מתוך יום עיון בתושב"ע, מכון לנדר, התשס"ח

הרה"ג נחום אליעזר רבינוביץ' זצ"ל | י"ג תמוז התשס"ח